Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds