Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ na dzień 12.06.2019 r. - AgioFunds