Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ na dzień 25.04.2018 r. - AgioFunds