Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ na dzień 16.12.2016 r. - AgioFunds