Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ na dzień 26.04.2017 r. - AgioFunds