Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na dzień 26.06.2020 r. - AgioFunds