Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na 8.05.2020 r. - AgioFunds