Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na 31.10.2019 r. - AgioFunds