Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na 7.10.2019 r. - AgioFunds