Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności NS FIZ na dzień 3 kwietnia 2017 r. - AgioFunds