Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ na dzień 07.06.2022 r. - AgioFunds