Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds