Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na 27.04.2022 r. - AgioFunds