Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na 15.06.2023 r. - AgioFunds