Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 20.03.2017 r. - AgioFunds