Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Nieruchomości Komercyjnych na dzień 19.12.2016 r. - AgioFunds