Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO MARKET NEUTRAL FIZ na dzień 31.03.2017 r. - AgioFunds