Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Market Neutral FIZ na dzień 27.02.2018 r. - AgioFunds