Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Market Neutral FIZ na dzień 16.12.2016 r. - AgioFunds