Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Market Neutral FIZ na dzień 16.07.2018 r. - AgioFunds