Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Globalny Kapitał FIZ na dzień 28.07.2020 r. - AgioFunds