Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Agio Globalny Kapitał FIZ na dzień 05.06.2020 r. - AgioFunds