Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO GLOBALNY KAPITAŁ FIZ na dzień 25.04.2018 r. - AgioFunds