Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO GLOBALNY KAPITAŁ FIZ na dzień 06.07.2018 r. - AgioFunds