Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Globalny Kapitał FIZ na dzień 24 marca 2017 r. - AgioFunds