Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AFORTI MICROLOANS FIZ AN na 08.04.2019 r. - AgioFunds