Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AFORTI MICROLOANS FIZ AN na 06.05.2019 r. - AgioFunds