Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Aforti Microloans FIZ AN na dzień 30 czerwca 2017 r. - AgioFunds