Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AFORTI MICROLOANS FIZ AN na 29.06.2018 r. - AgioFunds