Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Aforti Microloans FIZ AN na dzień 25 kwietnia 2017 r. - AgioFunds