Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AD ROYAL FIZ AN na dzień 26.04.2023 r. - AgioFunds