Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AD CAPITAL FIZ AN na 26.04.2019 r. - AgioFunds