Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ABELIA CAPITAL FIZ AN na 25.05.2020 r. - AgioFunds