Ogłoszenie o zmienia Statutu IFM Globalnych Szans FIZ z dnia 23.01.2017 - AgioFunds