Ogłoszenie o zmianie WE serii 007 MERU FUND FIZ z dnia 16.12.2019 r. - AgioFunds