Ogłoszenie o zmianie WE serii 007 MERU FUND FIZ z dnia 15.01.2020 r. - AgioFunds