Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji Serii 002 z dnia 4 września 2018 r. - AgioFunds