Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji Serii 002 z dnia 28 sierpnia 2018 r. - AgioFunds