Ogłoszenie o zmianie warunków emisji Hermes Capital FIZ z dnia 22.12.2021 r. - AgioFunds