Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji CI serii G z dnia 20.09.2019 r. - AgioFunds