Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji CI serii D FORTUNATO NS FIZ z dnia 25 lipca 2016r. - AgioFunds