Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji CI serii 017 z dnia 25.09.2019 r. - AgioFunds