Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji CI serii 009 LC ASSET NS FIZ z dnia 22.10.2019 r. - AgioFunds