Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji CI serii 005 LC Asset II NS FIZ z dnia 15/11/2022 r. - AgioFunds