Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia emisji CI serii 016 Komunalny FIZ z dnia 26.07.2017 r. - AgioFunds