Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji Serii 002 z dnia 7 września 2018 r. - AgioFunds