Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI TOROX FIZ AN z dnia 27.06.2016 r. - AgioFunds