Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii 003 - AgioFunds