Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii 002 - AgioFunds