Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii 002 AQUARIUS CAPITAL FIZ AN z dnia 14.07.2016 r. - AgioFunds